Offentligt biträde

Vi på Advokathuset Gothia åtar oss uppdrag som offentliga biträden i asylärenden.


Asylsökande?

Som asylsökande har du många gånger rätt till ett offentligt biträde. Det är Migrationsverket som beslutar om vem som skall förordnas som offentligt biträde, men som asylsökande har du alltid rätt att framföra önskemål om vem du vill skall förordnas som offentligt biträde. Sådana önskemål bör lämnas redan vid registrering av asylansökan/ ansökningssamtalet i början av asylprocessen eftersom det är svårt att byta offentligt biträde när ett biträde redan har förordnats.

Behöver du ett offentligt biträde?


Vi hjälper dig som är asylsökande med att få en rättssäker process

Kontakta oss