Juridiskt biträde vid vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Vi har stor erfarenhet av vårdnadstvister och familjemål.


Juridiskt biträde

Om du behöver hjälp i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge bör du anlita en advokat som kan biträda dig under processens gång. Välkommen att höra av dig till oss för rådgivning gällande frågor som rör vårdnad, boende och umgängestvister.

Behöver du en juridiskt biträde


Välkommen att höra av dig till oss om du är i behov av juridiskt biträde i familjerättsligt relaterade frågor.
Vi hjälper familjer och enskilda individer i livets olika skeden med juridisk rådgivning.

Kontakta oss