Målsägandebiträde


Utsatt för brott?

Om man har rätt till ett målsägandebiträde beror på omständigheterna i varje enskilt fall och vilket brott man har utsatts för. Det är domstolen som avgör om ett målsägandebiträde skall förordnas och vem som ska förordnas till målsägandebiträde, men den som har blivit utsatt för ett brott har alltid rätt att framföra önskemål om att hen vill att ett målsägandebiträde skall förordnas och vem hen vill skall förordnas som målsägandebiträde.
Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde.

Behöver du ett målsägandebiträde?


Begär ett målsägandebiträde redan i samband med polisanmälan!

Kontakta oss