Verksamhetsområden


Kort om oss

Verksamhetsinriktning brottmål, familjerätt, personskador, förvaltningsrätt, utlänningsrätt och allmän praktik. Juridiskt biträde åt både privatpersoner och företag. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på processföring vid domstol. Rättshjälp och rättskydd förmedlas. Ambitionen är att erbjuda hög kompetens och stort engagemang för våra klienter. Vårt kontor är centralt beläget vid Brunnsparken i Göteborg.

Vilken juridisk hjälp söker du?